Gå til hovedindholdet

Det mener didaktikerne om materialet

Hvordan fungerer U-landskalenderens materialer fagligt og didaktisk som læremiddel til grundskolen? Her giver to af landets kendte didaktikere deres vurdering.

For filan, det er godt!

Simon Skov Fougt har hjulpet med sin viden om didaktik, IT i skolen og læremidler, da vi skulle udvikle Børnenes Egen U-landskalender. Her kan du se hans vurdering af resultatet – og af resten af undervisningsmaterialet. Han er ph.d., lektor på Københavns Professionshøjskole og selv lærer gennem mange år.

"For filan, det er godt. Det er min dybtfølte kommentar til Børnenes U-landskalenders materiale.

Et allerede kompetent undervisningsmateriale er blevet løftet op på et nyt niveau. Det kombinerer vigtig og værdifuld indsigt i globale forhold med fagligt fokuseret og meningsfuld produktion. Jeg har selv haft den udsøgte fornøjelse af at følge og sparre på udviklingen af deres web-værktøj og forløb til at lave en virtuel videnskalender.

I Danmark findes der desværre kun et begrænset udbud af det, jeg vil tillade mig at kalde gode læremidler. En stor undersøgelse fra DPU viser, at læremidlernes fokus i danskfaget generelt er på formelle færdigheder, som ofte blot trænes repetitivt og ude af kontekst. Der mangler blik for verden uden for skolen. Der mangler fokus på kompetencer. Og der mangler meningsfuld anvendelse af fagligheden.

Når jeg så falder over et af de gode læremidler, bliver jeg ganske enkelt glad.
I den del af materialet, der handler om den nye ”Børnenes Egen U-landskalender”, understøttes eleverne i den komplekse opgave, det er at fremstille en flot, virtuel lågekalender. Komplet med billeder, overskrifter og små tekster bag lågerne. De hjælpes gennem en stramt styret og faseopdelt proces fra idé til helt færdig kalender. Her arbejder eleverne med forskellige og fagligt yderst relevante områder – endda med mulighed for forskellige sværhedsgrader.

Det er dælme meningsfuld undervisning. Og så er materialet endda rettet mod indskoling og mellemtrin, hvor det oftest siges, at de basale færdigheder skal læres, før de mere komplekse kan mestres.
Nej, sgu.
Her kan eleverne producere en meningsfuld digital lågekalender til en målgruppe, de selv vælger – og alt det materiale, de skal bruge, er lagt klar til dem direkte inde i værktøjet. Det er yderst kompetent tilrettelæggelse af undervisning, som lærere og elever her får serveret.

I materialet som helhed er der også udarbejdet hele forløb til både dansk og naturfag, enten hver for sig eller tværfagligt, hvor også en række andre fag rammes, fx billedkunst, hjemkundskab, idræt, musik og håndværk og design – og der er også tænkt på bevægelse og kreativitet.
Sitet indeholder også de kendte elementer fra tidligere år, hvor elever fx stilladseres i at producere fotohistorier sammen med det mangfoldige oplysningsmateriale. Der er selvfølgelig også udarbejdet opgaver til det hele, så det er lige til at gå til.

Hjemmesiden præsenterer eleverne for en mangfoldighed af muligheder for indtryk, oplevelser, sansning, medleven og faglig viden gennem faktatekster, skønlitteratur, lydbøger, dokumentarfilm, underholdning og billeder.
Eleverne får altså multimodale input – som kan udmøntes i et multimodalt output – men de kan også ”bare” nyde det hele som æstetiske oplevelser, som kan vække undren over den verden, vi lever i, med ufattelige forskelle mellem rige og fattige. Fokus er på etik!

Hvor er det stærkt at producere et undervisningsmateriale, der kan rumme alt dette helt ned i indskolingen.
For efterhånden mange år siden var jeg med til at udvikle Ekstra Bladet Skoles online avisplatform, Redaktionen, hvor eleverne blev støttet i at producere deres egne aviser – fra tanke til tryk i 500 eksemplarer – gratis. Det omtalte jeg længe (og selvfølgelig helt subjektivt) som det bedste læremiddel, der nogensinde er udviklet i Danmark.
Her er afløseren!
Det er lige så kompetent udført, det er endnu mere lettilgængeligt – og så har U-landskalenderen det etiske med sig. Som Danida tilkendegiver, er målet med materialet ’folkeoplysning af høj kvalitet’.

Det må man altså sige, at de er lykkedes med."

Fakta: Simon Skov Fougt
er lektor i dansk og ph.d. Han har selv været lærer i 12 år og har siden 2010 uddannet nye lærere. Han er forsker og specialist i kompetenceudvikling for lærere og i læremidler – særlig til dansk. Han arbejder bl.a. med scenariebaseret undervisning, med it-didaktik og med hvordan man som lærer skal omsætte nye metoder til en praktisk klassehverdag. Han har medvirket til at udvikle en række digitale og analoge læremidler til folkeskolen og haft kompetenceforløb med lærere på en række skoler landet over. I 2017 var han pædagogisk konsulent på Børnenes U-landskalender, hvor han hjalp med at udvikle det niveaudifferentierede web-værktøj "Børnenes Egen U-landskalender" og et scenariebaseret kommunikationsforløb omkring værktøjet til dansk.

Indlevende oplevelse og fagligt relevant

Professor Jeppe Bundsgaard hjalp i 2013 Børnenes U-landskalender med at vælge de grundlæggende faglige og didaktiske greb, som materialet skulle bygges op ud fra. Han er professor i fagdidaktik og IT med særligt henblik på dansk ved DPU.

"Dette undervisningsmateriale er et godt eksempel på, hvordan inddragelse af et opgave-univers på computeren kan give eleverne en mere indlevende oplevelse og samtidig støtte fagligt relevante aktiviteter.

Eleverne kommer i kraft af elevbogens levende og gennemillustrerede fortælling og dens faktuelle tekster med helt ud i en meget anderledes hverdag og får lejlighed til at opleve, at ikke alle børn lever et liv som de selv.

De tilknyttede forløb støtter læreren og eleverne i at arbejde fagligt kvalificeret med de berørte emner. Forløbene er tilrettelagt efter inspiration fra Teaching-Learning Cycle og inquery based science education, således at børnene skiftevis arbejder analytisk og produktivt og herigennem udvikler et fagsprog til at tale om det, de arbejder med i materialet."

Bestil klassesæt nu

Trykt klassesæt 249 kr

NB: Prisen stiger 1. juli

  • 30 elevbøger
  • 2 lærervejledninger
  • Adgang til app og web

Læs mere og bestil

Bestil gratis download
(med bøgerne som pdf)

Se lærervejledning fra 2020

Den nye bog for 2021 får helt nyt indhold, men sidste års bog giver dig et godt indtryk af, hvordan den nye bog vil fungere som værktøj for dig.

Download lærervejledning fra 2020 (pdf)

Se elevbogen fra 2020

Den nye bog for 2021 får selvfølgelig komplet nyt indhold, men sidste års bog giver dig et godt indtryk af, hvordan dette års bog vil se ud og fungere.

Download elevbogen fra 2020 (pdf)

Fagoplysninger

Klassetrin: 1.-5. klasse

Fag: Dansk, Natur/teknologi, Kristendomskundskab og praktisk-kreative fag.

Periode: Kortere eller længere fagforløb. Eller en eller flere emneuger. Forløbene kan nemt skaleres.

Opgaver: Varierede opgaver med læringsmål. Også eksperimenter, bevægelse og læsetræning.

Læs om elevbogen

Del på Facebook